wandernde weinprobe prichsenstadt

[355] Blavatsky believed that Indian religion offered answers to problems then facing Westerners; in particular, she believed that Indian religion contained an evolutionary cosmology which complemented Darwinian evolutionary theory, and that the Indian doctrine of reincarnation met many of the moral qualms surrounding vicarious atonement and eternal damnation that preoccupied 19th-century Westerners. Alle auteurs buiten strikt theosofische kring gaan er van uit dat Blavatsky voor haar tekst van de stanza’s op zijn minst hevig leunde op eerder verschenen teksten. According to her later claims, in 1849 she embarked on a series of world travels, visiting Europe, the Americas, and India. There they officially converted to Buddhism—apparently the first from the United States to do so[164]—taking the Five Precepts in a ceremony at Ramayana Nikayana in May 1880. VI , 272. In haar tijd was een bibliografie in boeken ongebruikelijk en ze vermelde voornamelijk 'primaire bronnen' en geen 'secundaire bronnen'. Coleman beloofde bewijzen te leveren voor de bronnen van de stanza's van Dzyan, waarop volgens HPB De Geheime Leer en De Stem van de Stilte zijn gebaseerd, maar zijn beloofde boek is nooit verschenen als gevolg van een aardbeving in San Francisco waarbij zijn bibliotheek werd vernietigd. Documentary on Helena Petrovna Blavatsky, founder of the Theosophical Society and scholar of ancient wisdom and literature. by Boris de Zirkoff", Young H. P. von Hahn, a bust by Ukrainian sculptor Alexey Leonov, The Blavatsky Study Center / Blavatsky Archives, The theosophical movement of the nineteenth century: the legitimation of the disputable and the entrenchment of the disreputable, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Helena_Blavatsky&oldid=1014541749, Converts to Buddhism from Eastern Orthodoxy, Emigrants from the Russian Empire to the United States, Short description is different from Wikidata, Articles containing Russian-language text, Articles containing Ukrainian-language text, Articles with unsourced statements from November 2020, Wikipedia articles incorporating a citation from the ODNB, Pages using Sister project links with wikidata mismatch, Pages using Sister project links with wikidata namespace mismatch, Pages using Sister project links with hidden wikidata, Pages using Sister project links with default search, Wikipedia articles with BIBSYS identifiers, Wikipedia articles with PLWABN identifiers, Wikipedia articles with SELIBR identifiers, Wikipedia articles with SNAC-ID identifiers, Wikipedia articles with SUDOC identifiers, Wikipedia articles with Trove identifiers, Wikipedia articles with WORLDCATID identifiers, Wikipedia articles with multiple identifiers, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. In dat jaar vertrok zij in opdracht van Morya naar New York. For our own part, we regard [Blavatsky] neither as the mouthpiece of hidden seers, nor as a mere vulgar adventuress; we think that she has achieved a title to permanent remembrance as one of the most accomplished, ingenious, and interesting imposters in history. Lillie also analysed the Mahatma letters and asserted they had been written by Blavatsky, based on certain peculiarities of expression and spelling. In 1985 startte Vernon Harrison, een Brits handschriftkundige en professioneel onderzoeker van betwiste documenten, een onderzoek naar het Hodgson Rapport. [92], Blavatsky alleged that she departed Tibet with the mission of proving to the world that the phenomena identified by Spiritualists were objectively real, thus defending Spiritualism against accusations of fraud. Daar zou zij naast Morya andere Mahatma's hebben ontmoet, zoals onder meer Koot Hoomi, die een reïncarnatie van Pythagoras zou zijn. [289][294] She believed that the fifth Race would come to be replaced by the sixth, which would be heralded by the arrival of Maitreya, a figure from Mahayana Buddhist mythology. Het vijfde wortelras is het huidige en zijn de Ariërs. [358][359], Meade stated that "more than any other single individual", Blavatsky was responsible for bringing a knowledge of Eastern religion and philosophy to the West. [333] Her writings have been translated and published in a wide range of European and Asian languages. H.P. Op zijn suggestie vormden Olcott en Blavatsky de Miracle Club om het Amerikaanse publiek te informeren over paranormale fenomenen en hun mediums. [79], She claimed to have then received a message from Morya to travel to Constantinople, where he met her, and together they traveled overland to Tibet, going through Turkey, Persia, Afghanistan, and then into India, entering Tibet via Kashmir. 1831 – Londen, 8 mei 1891) was een occultist, medium en auteur van Duits-Russische aristocratische afkomst. Blavatsky beschreef de Mahatma's als stervelingen, die echter een intellectueel en spiritueel niveau hadden dat veel hoger was dan van alle andere personen in de wereld. Bio: Helena Petrovna Blavatsky was an occultist, spirit medium, and author who co-founded the Theosophical Society in 1875. Blavatsky, Helena Petrovna 1831-1891). Het handelt daarbij niet alleen over het zonder bronverwijzing overnemen van vertalingen van anderen uit de Vedische en boeddhistische literatuur, maar ook het plagiëren van Amerikaanse en Europese auteurs uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. I learned from her how foolish, how 'gullible', how easily flattered human beings are, taken en masse. Met name de vooraanstaande Amerikaanse spiritist William Emmette Coleman beschuldigde Blavatsky er van dat ze op grote schaal plagiaat pleegde. [82] She also claimed that while in Tibet, Morya and Koot Hoomi helped her develop and control her psychic powers. Het Hodgson Rapport had drie conclusies. De inhoud van de brieven varieerde van op zich triviale opmerkingen ten aanzien van het functioneren van de Theosophical Society, waarschuwingen tegen de rooms-katholieke kerk en de jezuïeten inzake hun oppositie tegen de theosofie, correcties op standpunten van sommige theosofen tot het leveren van canonieke teksten voor standaardwerken als De Geheime Leer enEsoteric Buddhism . Gary Lachman wrote, "Although few historians have noted it, in Isis Unveiled (1877), Blavatsky presented the first major intellectual -- not religious -- criticism of evolution." Lachman suggested that by reading Blavatsky's cosmogonical claims as a literal account of history, "we may be doing it a disservice. sfn error: no target: CITEREFGombrich1996 (, Theosophical Society in America (Hargrove), Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse, termed a "historical offshoot" of the Theosophical Society, International Society for Krishna Consciousness, Isis Unveiled: A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern Science and Theology, The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion and Philosophy, "The Sources of Madame Blavatsky's Writings", "Hitler's Racial Ideology: Content and Occult Sources", "Outside the Mainstream: Women's Religion and Women Religious Leaders in Nineteenth-Century America", "Race and Redemption: Racial and Ethnic Evolution in Rudolf Steiner's Anthroposophy", https://archive.org/details/theosophicalglos00blav, "Appendix C. The sources of Madame Blavatsky's writings", "Mme Helene Petrovna Blavatsky (1831–91)", "Lambda or the last of the gods being the secret of satan", "Madame Blavatsky, co-founder of the Theosophical Society, was unjustly condemned, new study concludes", https://books.google.com/books?id=GoEYAAAAIAAJ, "Gurdjieff and Blavatsky: Western esoteric teachers in parallel", "Open questions in HP Blavatsky's genealogy: review: 'Ein deutschbaltischer Hintergrund der Theosophie?' Die universele religie zal enkele eeuwen later ook de religie van de toekomst zijn en leiden tot het verdwijnen van boeddhisme, hindoeïsme, christendom en islam. [23] Coleman beschuldigde Blavatsky van het schenden van belangrijke 'literaire regels' en in Mijn boeken erkende Blavatsky er een paar niet te hebben gekend toen ze Isis Ontsluierd schreef. In Caïro waren enkele Europese mediums aanwezig. [361], Blavatsky "both incorporated a number of the doctrines of eastern religions into her occultism, and interpreted eastern religions in the light of her occultism", in doing so extending a view of the "mystical East" that had already been popularized through Romanticist poetry. [12] Blavatsky's father was Pyotr Alexeyevich von Hahn (Russian: Пётр Алексеевич Ган, 1798–1873), a descendant of the German von Hahn aristocratic family, who served as a captain in the Russian Royal Horse Artillery, and would later rise to the rank of colonel. [242] She avoided social functions and was scornful of social obligations. In 1866 reisde Blavatsky met Yuri en Metrovich naar Bologna voor een medische behandeling van het kind. [302] [63] She attempted to enter Tibet, but was prevented from doing so by the British administration. Het was een formele bevestiging, dat beiden zichzelf identificeerden als boeddhist. [321] Charles Darwin en Thomas Huxley hadden nieuwe wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van het leven geformuleerd. [207] Supplementing her pension, she established a small ink-producing business. 77 quotes from Helena Petrovna Blavatsky: 'Do not be afraid of your difficulties.Do not wish you could be in other circumstances than you are. [9] At the time, Yekaterinoslav was undergoing a cholera epidemic, and her mother contracted the disease shortly after childbirth; despite the expectations of their doctor, both mother and child survived the epidemic. Relocating to the United States in 1873, she befriended Henry Steel Olcott and rose to public attention as a spirit medium, attention that included public accusations of fraudulence. That same year, while in Ceylon, she and Olcott became the first people from the United States to formally convert to Buddhism[citation needed]. Zij werd beschuldigd van onder meer bedrog in het manipuleren en in scène zetten van occulte fenomenen, plegen van massaal plagiaat en het verzinnen van een occulte broederschap die brieven verzond die zij zelf zou schrijven. [210] In September, she moved into the Holland Park home of fellow Theosophists, Bertram Keightley and his nephew Archibald Keightley. [128] Lachman has described the movement as "a very wide umbrella, under which quite a few things could find a place". [280] [71], After spending time in France and Germany, in 1858 she returned to her family, then based in Pskov. [363][c] Blavatsky, it seemed to Thomas Müller, "was either deceived by others or carried away by her own imaginations. Brahmanisme en boeddhisme, christendom en islam zullen alle verdwijnen wanneer ze worden geconfronteerd met de machtige stroom van de feiten. Haar moeder bevond zich inmiddels in slechte gezondheid en verhuisde met haar twee dochters weer naar Odessa en daarna naar Saratov, waar een zoon Leonid werd geboren. "[263] She referred to aboriginal Australians as "half-animal". [179], Blavatsky had been diagnosed with Bright's disease and hoping the weather to be more conducive to her condition she took up the offer of the Society's Madras Branch to move to their city. [35] She also later stated that at this time of life she began to experience visions in which she encountered a "Mysterious Indian" man, and that in later life she would meet this man in the flesh. Lori Pierce, "Origins of Buddhism in North America", in, sfn error: multiple targets (2×): CITEREFJohnson1994 (, The Fraud of Modern "Theosophy" Exposed (1912), by J. N. Maskelyne, Theosophy: Origin of the New Age – C. C. Martindale in, sfn error: no target: CITEREFMelton1990 (. Het werd in 1893 geschreven door de Russische historische romanschrijver Vsevolod Solovjov, de broer van de filosoof Vladimir Solovjov. She visited Chittenden in October 1874, there meeting the reporter Henry Steel Olcott, who was investigating the brothers' claims for the Daily Graphic. As with The Secret Doctrine, most scholars of Buddhism have doubted that this latter text was an authentic Tibetan Buddhist document. [281] Blavatsky has been cited as having inspired Hindus to respect their own religious roots. Er zijn ook theosofische bronnen, die deze ontmoeting in Ramsgate plaatsen. "[261] She also stated that Jews were "degenerate in spirituality", although she still viewed them as Aryans. Die these, variaties daarop maar ook meer complexe vormen van dissociatieve identiteitsstoornis worden ook door meerdere hedendaagse biografen genoemd. [133] While writing it, Blavatsky claimed to be aware of a second consciousness within her body, referring to it as "the lodger who is in me", and stating that it was this second consciousness that inspired much of the writing. II, pp. De Society for Psychical Research was inmiddels gevraagd onderzoek te doen naar de beschuldigingen van het echtpaar Coulomb. [244] For Johnson, Blavatsky was "a central figure in the nineteenth-century occult revival". [330] In his diary, he wrote on 12 February 1903, "I am reading a beautiful theosophical journal and find many commonalities with my understanding. Mme Blavatsky has drawn heavily upon Knorr von Rosenroth’s Kabbala Denudata (1677-1684), which contains (vol. [220] However, most scholars of Buddhism to have examined The Secret Doctrine have concluded that there was no such text as the Book of Dzyan, and that instead it was the fictional creation of Blavatsky's. Massey, and William L. Alden; many were prominent and successful members of the establishment, although not all would remain members for long. Blavatsky: Geselecteerde artikelen – deel 3, West Turns Eastward:Madame Blavatsky and the Transformation of the Occult Tradition, Spiritualism and a Mid-Victorian Crisis of Evidence, Helena Blavatsky and the Enigma of John King, The Sources of Madame Blavatsky's Writings, Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen Persoon ID, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Helena_Blavatsky&oldid=58392969, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. [262] About physical races, she wrote that Africans, aboriginal Australians, and South Sea Islanders are inferior to Europeans, stating "MONADS of the lowest specimens of humanity (the 'narrow-brained' savage South-Sea Islander, the African, the Australian) had no Karma to work out when first born as men, as their more favoured brethren in intelligence had. [167] However, the Coulombs annoyed Rosa Bates and Edward Winbridge, two American Theosophists who were also living with Blavatsky; when Blavatsky took the side of the Coulombs, Bates and Winbridge returned to the U.S.[168] Blavatsky was then invited to Simla to spend more time with Sinnett, and there performed a range of materializations that astounded the other guests; in one instance, she allegedly made a cup-and-saucer materialize under the soil during a picnic. Higgins, S. (2018). [10] In het rapport vermeldde hij echter meerdere malen de mogelijkheid, dat Blavatsky de brieven geschreven zou hebben tijdens haar vele perioden dat zij in een trance verkeerde. Na een kort verblijf in Napels vestigde zij zich in Würzburg in de Ludwigstrasse[8] en woonde er later samen met gravin Constance Wachtmeister, die zij in 1884 in Londen had ontmoet. [60], She made her way to Asia via the Americas, heading to Canada in autumn 1851. Daarom zijn wij zo vrij om onze bewering te handhaven tegenover de mening van veel geleerden... Wetenschappelijke gevolgtrekking is één ding, en kennis van feiten, hoe onwetenschappelijk die ook op het eerste gezicht schijnen te zijn, is een tweede. Ihr Vater, Peter von Hahn, war Offizier in der berittenen Artillerie[1] und der Sohn des Generalleutnants Alexis Hahn von Rottenstein-Hahn; er entstammte einer mecklenburgischen Familie, die in russischen Diensten stand. Blavatsky was a pantheist,[285] and emphasized the idea of an impersonal divinity, referring to the Theosophical God as a "universal Divine Principle, the root of All, from which all proceeds, and within which all shall be absorbed at the end of the great cycle of being".

Martin Feifel Jung, Fachgespräch Elektroniker Für Energie Und Gebäudetechnik Teil 2, Wohnwagen Holland Verkehrsregeln, B196 Anerkennung österreich, Jahreskalender 2021 Excel Kostenlos, Stephan Lorenz Ausbildung,